Heptagon Records

JAZZ | ROCK

Legend
Click to buy
This track has won a grammy


Mouse over for more information

Jan Johansson - Piano

album image
(HECD-033)

A retrospective collection of Jan Johansson's recorded music between 1960 and 1968. It is a single CD and has 23 CD-audio tracks, and 17 bonus tracks available as MP3 files.
Look here  Information on CD Extra

CD-Extra is a format which can carry data files (like MP3 files) in addition to CD Audio tracks. Starting 2005, Heptagon will remix, remaster and reissue some of its products as CD-Extra. The idea is to take advantage of today's technology when it comes to attaining the best sound quality, and to make available out-takes and other material for the purpose of documentation.

The CD's will contain an audio part and a data part. The audio part will have the original LP plus a few bonus out-takes, as normal audio tracks. The data part will contain all the available material from that LP, as MP3 files -- that is, all the "proper" takes, all the out-takes, and all the talk between the takes as well. In addition the data part contains playlists (.M3U files) which can be loaded by any reasonable MP3 playing application. The playlists provided will play a selections of the material such as, only all the out-takes, or only the non-musical parts, or just "play everything."

This material is encoded at 256 kbit/sec (using the Lame encoder) and is not copy protected, so you can transfer it to your ipod or other MP3 player freely. The audio part is not copy protected either, so if you felt like it, you could rip and encode the audio tracks to any bitrate you desire.

for more details on this. No part of the CD is copy protected. 39 tracks in total, and over two hours of music if you also count the bonus tracks.

Jan Johansson - Jazz på svenska

album image
(HECD-030)

Jazz på Svenska is a Swedish musical milestone. It has sold a quarter of a million copies, making it the best selling Swedish jazz record of all time. Jan Johanssons sparse and infinitely beautiful interpretations of Swedish folk music have become part of the Swedish cultural fabric. The crystal clear sound of this 2005 reissue finally does the music justice. Swedish melancholia and longing have never had a clearer voice. The record contains all material related to the sessions, which was previously unreleased. (This also includes all the talking between the takes that was recorded, etc.) In addition to the normal audio CD, the bonus material is provided as MP3 files (256kbit/s encoded with Lame) on a cdextra track.
Look here  Information on CD Extra

CD-Extra is a format which can carry data files (like MP3 files) in addition to CD Audio tracks. Starting 2005, Heptagon will remix, remaster and reissue some of its products as CD-Extra. The idea is to take advantage of today's technology when it comes to attaining the best sound quality, and to make available out-takes and other material for the purpose of documentation.

The CD's will contain an audio part and a data part. The audio part will have the original LP plus a few bonus out-takes, as normal audio tracks. The data part will contain all the available material from that LP, as MP3 files -- that is, all the "proper" takes, all the out-takes, and all the talk between the takes as well. In addition the data part contains playlists (.M3U files) which can be loaded by any reasonable MP3 playing application. The playlists provided will play a selections of the material such as, only all the out-takes, or only the non-musical parts, or just "play everything."

This material is encoded at 256 kbit/sec (using the Lame encoder) and is not copy protected, so you can transfer it to your ipod or other MP3 player freely. The audio part is not copy protected either, so if you felt like it, you could rip and encode the audio tracks to any bitrate you desire.

for more details on this. No part of the CD is copy protected. 1 hour and 39 minutes (including bonus material)

Jan Johansson - Jazz på ryska

album image
(HECD-031)

Like Jazz på Svenska, Jazz på Ryska feautures arrangements of folk music, in this case Russian folk music. The record was made in the autumn of 1967. Sometimes the arrangements are full of delicate humor and vigorous Jazz. But mostly it is, as on Jazz på Svenska simple, deep, enigmatic, naked, touching. This record was remixed with 32-bit technology, remastered and reissued in 2005. It contains all the material available for the session. In addition to the normal audio CD, the bonus material is provided as MP3 files (256kbit/s encoded with Lame) on a cdextra track.
Look here  Information on CD Extra

CD-Extra is a format which can carry data files (like MP3 files) in addition to CD Audio tracks. Starting 2005, Heptagon will remix, remaster and reissue some of its products as CD-Extra. The idea is to take advantage of today's technology when it comes to attaining the best sound quality, and to make available out-takes and other material for the purpose of documentation.

The CD's will contain an audio part and a data part. The audio part will have the original LP plus a few bonus out-takes, as normal audio tracks. The data part will contain all the available material from that LP, as MP3 files -- that is, all the "proper" takes, all the out-takes, and all the talk between the takes as well. In addition the data part contains playlists (.M3U files) which can be loaded by any reasonable MP3 playing application. The playlists provided will play a selections of the material such as, only all the out-takes, or only the non-musical parts, or just "play everything."

This material is encoded at 256 kbit/sec (using the Lame encoder) and is not copy protected, so you can transfer it to your ipod or other MP3 player freely. The audio part is not copy protected either, so if you felt like it, you could rip and encode the audio tracks to any bitrate you desire.

for more details on this. No part of the CD is copy protected. 1 hour and 39 minutes (including bonus material)

Jan Johansson - Musik genom Fyra Sekler

album image
(HECD-032)
grammy award

Music from the past four centuries. This record also has moving interpretations of Swedish folk music, from medieval to the present. This version was digitally remastered in 2006. It contains six tracks of bonus material never released before 2006. It won a Grammy. Not copy protected.
2 CDs, of which one is a cd-extra  Information on CD Extra

CD-Extra is a format which can carry data files (like MP3 files) in addition to CD Audio tracks. Starting 2005, Heptagon will remix, remaster and reissue some of its products as CD-Extra. The idea is to take advantage of today's technology when it comes to attaining the best sound quality, and to make available out-takes and other material for the purpose of documentation.

The CD's will contain an audio part and a data part. The audio part will have the original LP plus a few bonus out-takes, as normal audio tracks. The data part will contain all the available material from that LP, as MP3 files -- that is, all the "proper" takes, all the out-takes, and all the talk between the takes as well. In addition the data part contains playlists (.M3U files) which can be loaded by any reasonable MP3 playing application. The playlists provided will play a selections of the material such as, only all the out-takes, or only the non-musical parts, or just "play everything."

This material is encoded at 256 kbit/sec (using the Lame encoder) and is not copy protected, so you can transfer it to your ipod or other MP3 player freely. The audio part is not copy protected either, so if you felt like it, you could rip and encode the audio tracks to any bitrate you desire.

which has bonus additional bonus material such as MP3 files.

Jan Johansson - Den Korta Fristen

album image
(HECD-001)
grammy award

This pioneering recording of thirteen exciting and creative big band jazz arrangements won a Grammy. With the legendary Swedish National Radio Big Band. (61 minutes)

Jan Johansson - 8 bitar/Innertrio

album image
(HECD-005)

Two early sixties LPs of inventive piano trio jazz, now available on one CD. These sparkling recordings were praised by the critics and the public alike. (76 minutes)

Jan Johansson: 300.000

album image
(HECD-006)
grammy award

About HECD-006

Information från skivomslaget

Erik Kjellberg's essä

Jan Johanssons musik är mångtydig. Man kan möta den från vitt skilda utgångspunkter och på samma gång känna sig både hemtam och överraskad. Att bedöma improviserad musik efter samma stränga måttstock som hårdstrukturerad noterad musik är naturligtvis ett misstag. Sådana misstag har dessvärre gjorts, och då riskerar man att missa poängen.

Någon har föreslagit att man kan likna den improviserade jazzmusiken vid ett musikens talspråk, dvs ett spontant musikaliskt utbyte av tankar och känslor. Det är en träffande beskrivining.

Att ringa in och försöka beskriva de oskrivna förutsättningar en jazzmusiker arbetar under kunde vara en viktig uppgift för en kritiker. Men det är inte säkert att han för den skull underlättar lyssnarens känsla av delaktighet. Dessutom nöjer sig inte alla lyssnare med samma recept. Då återstår suggestionen: man kan suggerera lyssnaren att inta olika attityder och hoppas att det leder till rikare upplevelser.

Jan Johanssons musik låter sig dock inte så lätt beskrivas ens i suggererande ordalag. Men anta att vi liknar den vid en lång resa, där nya områden etappvis siktas, upphinns och passeras. Det kan handla om en stilla fotvandring genom en svensk visa, där vanda tonfall plötsligt blir genomlysta av överraskande detaljer (Visa från Järna). Eller, för att exemplifiera den yttersta motsatsen, en musikalisk vision av okända områden: en förflyttning med maximal hastighet i universums utkanter (300.000 km/s.)

Ibland avslöjar han var han har sin utgångspunkt och förankring: i jazzmusiken (Willow weep for me). Men han vänder ut och in på våra förväntningar och lockar oss att se över våra egna begränsningar. Kanske gjorde han så själv, då han sökte sig ut i allt vidare cirklar, känsligt registrerande 60-talets musikaliska vindförhållanden.

Jan Johanssons betydelse har växt i samma takt som det frostigt kärva från 50-talets musiksverige har tinat upp i en friare syn på musik, musikgenrer och musikskapande. Och det var inte Jan som anpassade sig, utan det är i stor utsträckning hans förtjänst att klimatet blivit gynnsammare. Det är inte så långt mellan allvar och skämt numera – precis som i Jan Johanssons musik.

-- Erik Kjellberg

Medverkande

JJ: Jan Johansson
GR: Georg Riedel
LÅ: Lennart Åberg
EJ: Egil Johansen
RC: Rupert Clemendore
GN: Göte Nilsson

Om materialet

ETAPP A Utgångspunkt: Järna, Dalarna. Slutmål: Staden mellan broarna. Meditation: Kiswahili. Intermezzo. Willow weep for me.

Visa från Järna (4.06) JJ piano, GR bas, RC trummor
Melodin i centrum. Enkelhet. Cirklande basgångar. Mot slutet en fin skuggning.

Kiswahili (5.56) JJ piano, GR bas, RC trummor & slagverk
Musik som rit. Material: tre musiker, tre toner, tre ackord. Repetition, repetition, repetition... utveckling av rytmiska och dynamiska element (starkt - svagt - starkt - svagt osv)

Willow weep for me (6.35) JJ piano, LÅ flöjt, GR bas, RC trummor
Piano och flöjt kommenterar varandras rörelser. Spegeleffekter. Övriga instrument avvaktande.

Staden mellan broarna (10.46) JJ piano, GR bas, RC trummor, GN teknik
Plats: huvudstad med ljudanhopningar: trafik brus, röster, kommunikationsradioapparater, tunnelbana, ropande barn, kyrkklockor, kalla skuggplatser på Söder, soldränkta parker, skuttande hundar, motorcyklar mm. Trion anländer till staden, omsluts och vävs in i stadens akustiska nät -- bryter sig till sist ut och svävar fram över klara, blåa vatten!

ETAPP B Två bluestolkningar (St. Louis blues, A + B). Därefter skjuter musiken upp i rymden (300.000 km/s) och ger skenbart intryck att röra sig allt snabbare (Fortare men ändå inte fortare).

St. Louis blues (3.22) JJ piano
Jazzens ädelsten -- bluesen -- belyst och genomlyst i fantastiska färger; också en visionär uppfattning av solopianots uttrycksmöjligheter.

A + B (6.02) JJ piano + vibrafon, LÅ tenorsax, GR bas, EJ trummor
Kontraster: blues med låg tyngdpunkt spelas lufttätt av tenorsax, vibrafon, bas och trummor.

300.000 km/s (5.25) JJ preparerat piano, GN teknik
Arbetsinstrument: preparerat piano. Arbetsområde: yttre rymden. Ljussnabba lägesförflyttningar. Passage i nattsvart rymd genom lysande moln av joniserat väte. Saggitariusarmen siktas. Följsamt längs galaxiala spiralstrukturer, ständigt bombardemang av vitt stjärnljus, eruptionsbubblor och kosmiskt slagg.

Fortare men ändå inte fortare (9.30) JJ piano & celesta, GR bas, RC trummor
Då Amerikanebulosan passeras vrids musiken i brant vinkel i riktning mot Jorden. Hastigheten förefaller att mångdubblas. Våldsamma ljudrörelser i pianot. Trummor och piano accelererar musiken. Mot resans slut (vid inträdet i luftskiktet kring Jorden) smälter pianoklangen, ljusnar, förtunnas och försvinner...

Musikernas kommentarer

Om Visa från Järna
Från Club Jazz-konsert den 22 augusti 1967, Studio 2, Radiohuset, Stockholm.

Vi brukade spela den här melodin mycket enkelt. Det här var en rätt märklig version, med bl a bitonala inslag. Då man spelat ett stycke med samma uppläggning gång från gång, invaggas både musiker och lyssnare i en slags falsk trygghetskänsla. Jan hittade ofta på överraskande och ovanliga infallsvinklar. Vid konserter bad man alltid att vi skulle spela våra versioner av svensk folkmusik, och Jan blev ofta irriterad över detta. Han kunde då förbrylla lyssnarna, genom att ironisera och förändra den version som de kände till från våra skivor med den musiken. (Georg Riedel)

Om Kiswahili
Från Club Jazz-konsert den 22 augusti 1967, Studio 2, Radiohuset, Stockholm.

Det här är egentligen en rituell dans och sångtyp från Kongo, men med drag av västindisk musik. Det är också en tacksamhetsbön man kan be efter att ha räddats ur en livshotande situation. (Rupert Clemendore)

Om Willow weep for me
Inspelad i Studio 3, Radiohuset, Stockholm, den 25 mars 1968.

Den här melodin spelade Jan ofta. Annars undvek han melodier som bygger på harmoniska klichéer -- och som används i nästan all jazzmusik.

Om Staden mellan broarna
Från Club Jazz-konsert den 22 augusti 1967, Studio 2, Radiohuset, Stockholm.

Ljudmaterialet spelades in sommaren 1967 i Stockholm. Vi var bl a på Centralen, tunnelbanestationer, vid Blockhusudden och på Djurgårdsfärjan. Vi gjorde ett band av ett par timmars längd. En del bearbetade vi i studion med filter av olika slag. På den tiden hade vi t ex ingen ringmodulator. För att få fram liknande effekter överstyrde vi förstärkaren. Jan hade en text som han talade in, som vi också bearbetade. Till sist hade vi gjort ett band, som vid konserttillfället spelades upp i stora högtalare i Radiohusets studio 2. Där fanns Jan, Georg och Rupert, som skulle "reagera" på vad de hörde i högtalarna. Konserten var direkt-sänd i radio, och jag hade som tekniker att (efter Jans skisserade anvisningar) avgöra hur det utsända ljudet skulle fördelas mellan bandet och den improviserande trion. (Göte Nilsson)

Det här stycket utmärks av upptäckarglädje. Bandet innehåller ljudmaterial, som består av enkla strukturer och långsamma förlopp, vilket passar utmärkt till den form av enkel bluesimprovisation vi gör. (Georg Riedel)

Om St. Louis blues
Inspelad i Studio 2, Radiohuset, Stockholm, den 8 juli 1968.

Jan hade engagerats för en direktsändning inför publiken i radions Club Jazz. Minuterna före sändning fann vi att programmet måste kompletteras. Vi var tvungna att göra ett ljudprov. Publiken väntade otåligt utanför dörrarna; musiker, tekniker och andra inblandade förberedde sig för sändning. Men Jan satte sig lugnt vid flygeln och spelade följande "testversion" av St. Louis blues. (Bosse Broberg)

Om A + B
Inspelad i Studio 3, Radiohuset, Stockholm, den 25 mars 1968.

Synd att inte Jan spelade mer vibrafon. Det här var ett av de få tillfällen han gjorde det. Han hade planer på att skaffa instrumentet. (Lennart Åberg)

Om 300.000 km/s
Från Club Jazz-konsert den 22 augusti 1967, Studio 2, Radiohuset, Stockholm.

Vi hittade ett piano i Sveriges Radios rekvisitaförråd. Vi försåg det med kontaktmikrofoner, stämnycklar och annat. För att Jan skulle kunna förändra klangen i redan spelade toner, byggdes ett kontrollbord bredvid klaviaturen. Glissandon gjorde han med hjälp av stämnycklarna som satt i stämnaglarna. (Under sändningen vred han förresten av en sträng!) Det hade varit liknande konserter, i Stockholm bl a, där det låg "budskap" travade på varandra och framförda av pianister med allvarliga miner; här fanns nu en musiker som gjorde ungefär samma sak, fast betydligt roligare. Dessutom såg han ut som om han hade roligt själv. (Göte Nilsson)

Jan var ständigt nyfiken på nya ljudmöjligheter. Idén med det preparerade pianot hade han nog fått från John Cage. Men till skillnad från honom, hade Jan inga som helst programmatiska avsikter med sitt spel. (Georg Riedel)

Om Fortare men ändå inte fortare
Från Club Jazz-konsert den 22 augusti 1967, Studio 2, Radiohuset, Stockholm.

Detta är ett märkligt pianospel. Egentligen väldigt typiskt för Jan. Dom flesta lyssnare förknippar hans pianospel med folkvisetolkningar, men den stilen är en mycket liten del av hans pianostil. (Georg Riedel)

Jan var den mest lyhörda pianist jag någonsin spelat med. (Rupert Clemendore)300.000 also won a Grammy. It has a more broad range of material, from folkore interpretations to avant-garde. Like the other Heptagon reissues, it features the elite of the Swedish 60s jazz scene. (55 minutes)

Jan Johansson - Live in Tallinn

album image
(HECD-007)

About HECD-007

Information från Live in Tallinn

1. New Rhumba 8.10 (Ahmed Jamal)
2. Visa från Utanmyra + Gånglek från Älvdalen 8.29 (Trad. arr: Jan Johansson)
3. Blues for Lange 5.36 (Jan Johansson)
4. Sommar adjö 2.55 (Georg Riedel)
5. Emigrantvisa 2.54 (Trad. arr: Jan Johansson)
6. Laverne Walk 5.40 (Oscar Pettiford)
7. Svallvågor 6.30 (Reinhold Svensson)
8. Samba Triste 5.09 (Baden Powell-Billy Blanco)

Inspelningen gjord av Estlands Radio, Tallinn, juni 1966
Recorded by Radio Estonia, Tallinn, June 1966

Kort release för Live in Tallinn

En tidigare outgiven liveinspelning från 1966 som spårats upp från arkiv i perestrojkans 90-tal. Förutom Jan ingick Rune Gustafsson, gitarr, och Georg Riedel, bas. Detta är den enda bevarade inspelningen med denna legendomspunna trio. Enligt dem själva har de aldrig låtit bättre, varken förr eller senare! Konsertmaterialet innehåller allt från folkvisor till jazzstandards. Man kan nog gissa att detta kommer att bli en legendarisk CD.

Lång release för Live in Tallinn

Live in Tallinn är en tidigare outgiven konsertinspelning från 1966, som kunnat spåras upp och räddas från arkiv i det sönderfallna sovjetimperiets 90-tal. Detta är otroligt nog den enda kända bevarade inspelningen med Jan Johanssons legendomspunna "trumlösa trio." CD:n dokumenterar en svunnen epok, då Norden hyste många musiker i världsklass, då musiken togs på blodigaste allvar men framfördes med livsglädje och humor, då efterdyningarna från jazzexplosionen i USA äntligen tilläts nå bakom järnridån. I en text på konvolutet vittnar den svenske trumpetaren Bosse Broberg om den "närmast religiösa dyrkan som kom Jan till del från den estniska publiken"

Förutom Jan ingick i trion Rune Gustafsson, gitarr, och Georg Riedel, bas. De tre musikerna, Sveriges främsta vid denna tidpunkt, inkarnerade på alla plan begreppen glädje och kommunikation. Skivan innehåller allt från folkvisor till jazzstandards, och man kan nog gissa att den kommer att bli legendarisk. Musikerna är på helspänn, konsertmaterialet variationsrikt, utförandet lyhört, koncentrerat, lekfullt och medryckande. Först efter några genomlyssningar skymtar det avspända gruppintellektet, de mångbottnade och genialiskt motsägelsefulla schatteringarna, det svenska vemodet.

Så här skrev till exempel Sten Broman, som var Sydsvenskans kompetente och skoningslöst ärlige musikkritiker på 60-talet, efter att ha hört en konsert med trion:

Deras musik var mycket stimulerande, levande, musikaliskt ovanligt kultiverad, originellt genomförd med diskret virtuosa solopartier i växlande stämmor, och genomgående tilldragande. Denna trio står i särklass, både tekniskt och musikaliskt. De tre herrarna har faktiskt skapande fantasi -- till skillnad från alla de andra halvmusikaliska schablonspelarna. Jan Johansson har med en äkta musikalisk slagruta funnit en sällsynt fin svensk stil i sin både rytmiskt och harmoniskt excellenta musik. Gitarristen och basisten är också toppmusiker. Trion kan betraktas som en prydnad för Sverige.
Men som vanligt talar egentligen musiken bäst själv. Lyssna!

Matthias Wihrell
Lund, Oktober 1994

Bosse Brobergs konvoluttext till Live in Tallinn

Hör Jan Johansson! Hör musikanten som ville kunna spela Gubben Noak så att åhöraren bröt samman -- och som gjorde det. Som ville komponera en tanke till en musikalisk aforism av sådan laddning att den i tonstavlig bemärkelse slog gnistor -- och som kunde det med ett egenartat inbegripande av både längtan och eftersinne. Som kunde bygga svulstigt svettiga ackordformationer draperade i harmonisk förklädnad på de mest korkat corny melodiunderlag -- och som älskade att göra det på ett paradoxalt oskuldsfullt skimrande vis. Det mångbottnade och motsägelsefulla skymtade också ofta fram i flera dubbeltydiga kompositionstitlar representerade på andra skivutgåvor under etiketterna Heptagon och Phono Suecia, exempelvis "Hej Blues", "Fortare men ändå inte fortare", "Vaggvisa" (med undertiteln "Idrottens möda"), "Vänliga hälsningar" (ett upprört stycke musikaliskt totalkaos), "QRT" (radiosignalistkod för avbryt sändningen!), "Rebus" (där facit är en, enbart med vänsterhanden utförd, lång vindlande improvisation), m fl, som kan sägas antyda upphovsmannens kryptiska natur.

Och visst var väl Jan Johansson till allt övrigt också en sådan, men så var det dessutom det där märkliga med soundet! En klang med en poetiskt lyster som är förunnad ytterst få pianister och som inte förfelade att göra djupt intryck på lyssnare av alla möjliga (och förment omöjliga) kategorier -- framkalla både gripenhet och hänförelse. Eftersom jag själv fick vara med i en större gruppering med vilken Jan återbesökte Tallinn ett drygt år efter den konsert som finns speglad i föreliggande album, så kan jag vittna om den närmast religiösa dyrkan som kom honom till del från den estniska publiken. "Äventyr i jazz och folkton!" var temat för våra konserter, och det både väckte entusiastisk genklang och kom att tas upp av flera baltiska musiker med deras inhemska tradition som respektive utgångspunkter för eget improviserande.

Jag minns också en för Jans kynne belysande ordväxling i samband med min förundran över att han, ur ett instrument "i skick varande betänkligt", ändå kunde utvinna så mycket av uttrycksfull klang. Min förmodan att det torde ha att göra med hans anslag bemöttes med en fnysning (Jan kunde fnysa, även om hans vänliga läggning i allmänhet utgjorde en beklaglig hämning på något ymnigare praktiserande av denna specifika och löftesrika talang) och en uppmaning att läsa en engelsk vetenskaplig utläggning, enligt vilken begreppet pianistiskt anslag närmast avfärdas som vidskepelse. Ingen mystisk makt bor i tangenten. Pianots otympliga mekanik s a s sätter en käpp i hjulet för subtila anslagsfinesser. Med njutningsrik emfas fastslås att oscillografen inte ger annorlunda utslag om Den Store Konstnären med sitt finger slår an tonen eller den överförfriskade Mr. Smith med sitt paraplyskaft.

Den fysikaliska vetenskapen och Jan Johansson i all ära, fast fan tro’t och hur som helst ingen regel utan undantag. Han var definitivt ett sådant, och tillsammans med sina lysande medspelare, gitarristen Rune Gustafsson och basisten Georg Riedel, formade han en enastående trio, som på alla plan inkarnerade begreppet kommunikation. Något som den här volymen ger ett utmärkt vittnesbörd om. Tyvärr -- måste man säga -- också det enda utgivna. Obegripligt nog existerar nämligen inga tekniskt acceptabla inspelningar på svensk botten, desto mer anmärkningsvärt som trion bedrev en flitig konsertverksamhet under Jans sista levnadsår. Här kan man sannerligen tala om många vackra visor som aldrig kom "på pränt."

Bosse Broberg
Vän, musikant och producent.
An extensive search of Estonian radio archives unearthed this vigorous live recording from the 1966 Tallinn jazz festival. It was sonically restored for this CD release. (46 minutes)

Jan Johansson - En Resa i Jazz och Folkton

album image
(HECD-010)

About HECD-010

Pressrelease

JAN JOHANSSON

En resa i jazz och folkton
En spännande musikalisk utflykt!

Denna skiva innehåller 15 jazz och folklåtar med Jan Johansson. De kommer från sex olika inspelningstillfällen och innehåller mest tidigare helt outgivet material.

På begäran: samtliga EP-skivor är nu samlade på en CD, även outgivna -- totalt 15 låtar. Här finns både Hammondjazz, folkvisor som Trallaren, Berg-Kirstis polka och Herrarna i hagen, och dessutom får vi höra Jan spela gitarr! Hammondorgellåtarna gavs ut 1963 i begränsad upplaga som EP-skivan Orgeltvist. Gitarr-EP skivan Johansson & Gustafsson som också finns representerad här gavs även den ut på 60-talet. Jannes Boogie fanns i en liknande version på en gymnastikskiva. Resten av inspelningarna är tills nu outgivna och hittades i bandarkiv i samband med att Heptagon Records AB tog över hela Jan Johanssons produktion. Skivan innehåller folkvisetolkningar i spännande och aldrig tidigare hörda versioner som Berg-Kirstis Polska, I fjol så gick jag med herrarna i hagen och Lapp-Nils Polska samt intressanta trickinspelningar av gamla kända melodier som Tico Tico, Säg det i toner, September in the rain och Tea for two.

Medverkande på skivan är Georg Riedel, Roman Dylag och Sture Åkerberg på bas, Egil Johansen på trummor, Rune Gustafsson på gitarr, Bernt Rosengren på altsax, Rupert Clemendore på Slagverk och Jan Johansson på piano, Hammondorgel, gitarr och vibrafon.

Jan Johansson tar oss med på en utflykt i jazz och folkton.

Trevlig Resa!

Kortare pressrelease

15 tidigare outgivna och nyutgivna jazz och folklåtar. Låtar från EP-skivorna Orgeltvist och Johansson & Gustafsson. Outgivna tolkningar av Berg-Kirstis polska, I fjol så gick jag med herrarna i hagen och Lapp-Nils polska. Trickinspelningar av bl a Tico Tico och Tea for two samt en ovanlig Boogie Woogie -- Jannes boogie. Medverkande är bl a Georg Riedel, Rune Gustafsson och Egil Johansen.

Från konvolutet -- om Inspelningarna

Jannes boogie: Stycket användes för en gymnastikskiva och kallades "Stående-sittande-liggande". Här hörs en något annorlunda version än på vinylskivan. Sture Åkerberg, bas och Egil Johansen, trummor. 5/6-1965.
Flottarkärlek: Den gamla hederliga schlagern. När Jan och grabbarna "hottade upp" den med en Hammondorgel, lät den svängig som aldrig förr. Egil, Rune Gustafsson, gitarr och Roman Dylag, bas.
Hålligång the orgel: En egen komposition av Jan. Hammondorgel. Egil, Rune och Roman.
Jag har bott vid en landsväg: Alvar Krafts kända melodi i en fin Hammond-orgelversion. Samma musiker som på föregående låt.
Dubbeltvist: Kanske den rockigaste och tyngsta låt dessa musiker spelade in. Lägg märke till Rune Gustafssons distorderade basgitarr. Det förekommer även en vanlig kontrabas här (Roman). Samma inspelningstillfälle som de tre föregående dvs 28/11-1963.
Tea for two: Ett trickinspelningsmästerverk som står sig än i dag. Jan lärde sig melodin baklänges och sedan vände de på bandet och lät kanal två rulla i inspelningsläge samtidigt som kanal ett och tre spelades upp baklänges. Vid uppspelning normalt (tillbakavänt) hördes den absurt klingande melodin tillsammans med det normala kompet. Vem som helst kan naturligtvis vända på ett band och spela in något, men att lära sig en hel låt baklänges, det är svårt det! På denna och nästföljande tre stycken, som gjordes i samband med inspelningen av skivan "8 Bitar Johansson", spelar Jan ensam. Från 19/2 -1961
September in the rain: Eftersom stereo var något alldeles nytt på den här tiden, använde Jan och inspelningsteknikern Olle Swembel (som så gott som alltid satt vid kontrollbordet när Jan spelade in) stereons möjligheter på alla sätt de kunde. Här hörs bl a ekoeffekter mellan de båda högtalarna. Inspelad 19/2-1961
Säg det i toner: Här visar Jan prov på sitt lekfulla spelsätt. 19/2-1961
Tico Tico: En annan trickinspelning. De har arbetat med olika bandhastigheter för att få fram de snabba och ovanliga klangerna. Trekanalsinspelning, som de tidigare tre styckena och inspelad 19/2-1961.
Lapp-Nils polska: Måns Olsson "trallade" och Jan arrangerade denna gamla folkvisa. Jan gillade Måns svängiga sångsätt. Här hörs också Egil och Rune med Georg Riedel, bas och Rupert Clemendore, Congas. Tillsammans gav de låten ett nytt liv.
Berg-Kirstis polska: En annan välkänd folkvisa som Jan spelade in på Jazz på Svenska/Folkvisor. Så här har ni garanterat aldrig hört visan förut. Jan spelade vibrafon och Hammondorgel och övriga medverkande var Egil, Rune, Georg, Rupert samt Bernt Rosengren på tenorsax. 22/8-1966.
I fjol så gick jag med herrarna i hagen: Guckås-Pär trallade. Låten har spelats in i andra sammanhang men Guckås-Pärs lite "tokiga norrländska" sätt att framföra stycket har aldrig tidigare hörts på skiva. Jan, Egil, George, Rupert och Rune spelade.
Johan Gustafssons vals: Jan och Rune spelar båda gitarr. Från 1/12-1961
In the night: Jan och Rune. 30/11-1961
Two little pearls: Oscar Pettifords vackra komposition får avsluta denna skiva. Jan och Rune 30/11-1961.This diverse compilation of EPs and previously unreleased material from the sixties gives an excellent picture of the vivid Swedish jazz scene at the time. (45 minutes)

Jan Johansson - Jan Johansson Spelar Musik På Sitt Eget Vis

album image
(HECD-012)

About HECD-012

Info from record cover

1. I’m gonna go fishin’ (2:47)
(Duke Ellington/Peggy Lee)
Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Jan Johansson: piano, Sture Nordin: bas, Egil Johansen: trummor. Stråkar.
Inspelad 9/3-65

2. Joshua fit the battle of Jericho (3:32)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano, Sture: bas, Egil: trummor. Stråkar.
Inspelad 9/3-65

3. Django (4:44)
(John Lewis)
Musikförlaget Essex AB
Jan: piano, Sture: bas, Egil: trummor,
Arne "Dompan" Domnérus: altsax. Stråkar och blåsare.
Inspelad 4/5-65

4. Två melodier från Kenya: Arap kapero och Nan damundani (4:02)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Blås och slagverksinstrument.
Inspelad 6/10-64

5. Kung Erik leker på luta (3:57)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano, Claes Rosendahl: flöjt, Rune Gustafsson: gitarr och Georg Riedel: bas
Inspelad 19/10-66

6. Domaredansen (3:38)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano, Dompan: altsax, Sture: bas, Egil: trummor. Blåsare och stråkar.
Inspelad 4/5-65

7. ’Round about midnight (3:56)
(Thelonius Monk/Cootie Williams)
Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Jan: piano, Sture: bas, Egil: trummor. Stråkar.
Inspelad 9/3-65

8. Cubano chant (2:52)
(Ray Bryant)
Prestige Music Ltd
Jan: piano, Rune: gitarr, Georg: bas, Egil: bongos. Blåsare och stråkar.
Inspelad 9/9-64

9. S:t Louis blues (3:41)
(William C. Handy)
Reuter-Reuter Förlags AB
Jan: piano, Claes: klarinett. Blåsare.
Inspelad 29/12-64

10. Two little pearls (3:05)
(Oscar Pettiford)
Orpheus Music Co
Jan: piano, Sture: bas, Egil: trummor. Blåsare och stråkar.
Inspelad 4/5-65

11. Visan om Titanic (3:58)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: vissling och piano, Rune: gitarr, Georg: bas och Claes: pukor och vibrafon.
Inspelad 19/11-66

12. As time goes by (3:26)
(Herman Hupfeld)
Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Jan: piano, Rune: gitarr och Georg: bas.
Inspelad 30/9-66

13. The drunken sailor (1:17)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano, Rune: gitarr, Rupert Clemendore: bongos, Sture: bas. Blåsare.
Inspelad 29/12-64

14. Flottarkärlek (Logger’s love) (3:28)
(Hugo Lindh)
Westerlings musikförlag
Jan: hammondorgel, Rune: gitarr, Georg: bas,
Egil: trummor och "sång". Stråkar och blåsare.
Inspelad 9/9-64

15. Lover man (4:35)
(Roger Ramires/James Davis/James Sherman)
MCA Music Scandinavia AB
Jan: piano, Rune: gitarr, Egil: trummor. Blåsare.
Inspelad 6/10-64

16. Camptown Races (4:20)
(Stephen Foster, arr:Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano, Rune: gitarr, Claes: flöjt, Rupert: bongos, Sture: bas. Blåsare.
Inspelad 29/12-64

17. Humlans flykt (0:51)
(Nicol Rimskij Korsakovich, arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: piano.
Inspelad 6/4-65

18. Säkkijärven polkka (2:38)
(Trad. arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan samtliga instrument, dragspel (2 st), cembali (2 st),
celesta, xylofon, gitarr och bas.
Inspelad 6/4-65

19. One for my baby (4:14)
(Harold Arlen)
Warner/Chappell Music Scandinavia AB
Jan: piano, Dompan: klarinett, Rune: gitarr, Georg: bas och Andreas Skjold: trombon.
Inspelad 3/11-64

20. Varför skola mänskor strida (2:58)
(Hart Pease Danks, arr: Jan Johansson)
Heptagon Publishing
Jan: hammondorgel.
Inspelad 19/12-66

21. Bohuslänska sjömansvalsen (2:30)
(David Hellström)
Abr. Lundquist Musikförlag
Jan: hammondorgel, Rune: gitarr, Georg: bas och Claes: vibrafon.
Inspelad 30/9-66

22. Te dans mä’ Kalstatösera (1:23)
(Erik Uppström)
Nordiska Musikförlaget AB
Jan: elpiano.
Inspelad 6/4-66

23. Det sjunger någonting inom mig (2:33)
(Jules Sylvain)
Edition Sylvain AB
Jan: piano, Claes: klarinett, Rune: gitarr och Georg: bas.
Inspelad 7/8-66

24. Flickorna i Småland (2:58)
(Fridolf Lundberg)
Nordiska Musikförlaget AB
Jan: piano, Sture Åkerberg: bas.
Inspelad 18/11-66

Pressrelease

Nu är den sista gamla Megafon-CD:n utgången och ersatt med en om-mastrad Heptagon-CD med avsevärt bättre ljud. Omslaget har också företts med fler sidor och bilder. Tidigare såldes den som en dubbel-CD, men nu har vi pressat in en timme och 17 minuter på en enkel-CD. Totalt 24 låtar! Nu får man alltså samma CD för halva priset! (Några "free-form avant-garde improvisationer" togs bort för att kunna få ner speltiden till en timme och 17 minuter, maximum för en enkel CD. Dessa kommer eventuellt att finnas tillgängliga i annat sammanhang senare.)Jan Johansson's extraordinary musical talent really shines through on this recording. Features playful and creative arrangements of a broad mixture of Swedish and American music. A double LP on a single CD. (77 minutes)

Jan Johansson & Svend Asmussen - Jazz på Ungerska/In Pleno

album image
(HECD-014)

About HECD-014

Pressrelease

Uppföljaren till succé-skivan Folkvisor

Detta är den nionde CD:n i Heptagons serie med jazzinspelningar från 60-talet. Även denna gång är det frågan om två tidigare släppta LP-skivor som varsamt har ommastrats digitalt i CD-format, för en total speltid på över en timme och 13 minuter.

Den ena är Jazz på ungerska, där Jan Johansson och Svend Asmussen tolkar ungerska folkvisor. Jans lekfulla harmonier och finstämda melodiösa spel och Svends finurliga och stundtals geniala fiolslingor kompletterar varandra mycket fint här. Svend turnerar faktiskt fortfarande flitigt, sina just fyllda 80 till trots, och blandar numera lite brasilianska rytmer med sin spänstiga fioljazz. Andra medverkande är Palle Danielsson på bas och Egil Johansen (Jan "se på mig" Johansens pappa) på trummor. Den nu smått legendariske Olle Swembel satt bakom inspelningskontrollerna, och hans noggranhet och lyhörda upptagning ger denna inspelning sin varma klang. Jazz på ungerska spelades in bara ett halvår innan Jan dog, och blev således den sista officiella LP-skivan som gavs ut.

Den andra skivan är In pleno, en mer renodlad jazzskiva med Georg Riedel (bas), Rune Gustafsson (gitarr) och Rupert Clemendore (slagverk), och även denna gången satt Egil och Olle Swembel bakom trummorna respektive dubbelglasfönstret. Musiken är mestadels svängig kvinttetjazz, men de spelar här även en del friare kompositioner, som kan anses banbrytande för sin tid, samt ett par folkvisor i jazztolkning.

Båda skivorna fick mycket fina recensioner vid sina respektive utgivningar 1964 och 1968. Återigen dokumenterar materialet på denna CD hur före sin tid denna skara musiker var -- en grupp med sväng ända ut i fingertopparna, men som inte heller var rädda att kavla upp ärmarna och experimentera fritt.

Här målas en fin bild av 60-talets jazzsverige; ett litet land med musiker i absolut världsklass, som hade plats för de mest skilda moderna strömningar.

En något kortare pressrelease..

En väldigt fin jazz-CD som innehåller två LP-skivor. Den ena är Jazz på ungerska, där Jan Johanson och Svend Asmussen tolkar ungerska folkvisor. Svends finstämda fiol och Jans melodiösa piano klingar mycket väl tillsammans. Palle Danielsson spelar bas och Egil Johansen (Jan "se på mig" Johansens pappa) spelar trummor. Den andra är In pleno, en mer renodlad jazzskiva med Georg Riedel, Rune Gustafsson och Rupert Clemendore. Även på denna skiva spelar Egil och dessutom finns också här några folkvisor i jazzversion. Båda skivorna fick mycket fina recensioner vid sina respektive utgivningar 1964 och 1968. CD:n har en timme och 13 minuters speltid.

Info from record cover

Track listing

1. Det snöar
2. Liten brunett
3. På Balatons vågor
4. Det vore synd att dö än
5. Bara en flicka
6. Den gamla kyrkklockan
7. God afton allesammans
8. Jag har också haft en mor
9. Plenum
10. Sommar adjö
11. Parang chant
12. Mitt piano
13. Musik
14. Una muy bonita
15. Fem
16. Joshua fit the battle of Jericho
17. If my complaints

On "Jazz på Ungerska"

Melodierna på den här skivan är gamla kända ungerska folkvisor som levt vidare genom generationer. Det snöar och hästen springer och drar kälken. Det är den ungerska originaltiteln fritt översatt. Kallas ibland krysantemum.

Liten brunett. I den ungerska texten sjunger man "Barna kislany csitt, csitt, csitt", som betyder "tyst, tyst, tyst så skall jag viska något i ditt öra". Stycket kallades "chin, chin, chin" av musikerna vid inspelningen.

På Balatons vågor handlar om en ensam fiskarpojke som förlorat både sin älskade och sin fiskelycka. Det vore synd att dö än är en militärlåt från första värdskriget.

Bara en flicka är en melodi som återfinns även i Finland, där den heter Mustalainen. Kanske finskans och ungerskans språklikheter har något med det att göra.

Den gamla kyrkklockan. Melodin kommer från staden Keckskeméti och är en gammal psalm.

God afton allesammans är en militärvisa.

Jag har också haft en mor en gång. Ja, de har väl de flesta av oss...

Rune Gustafssons karraktäristiska gitarrspel kan man höra på Det snöar och Det vore synd att dö än. Jazzbasisten Palle Danielsson medverkar på denna inspelning och Egil Johansen satt som vanligt bakom trummorna. Jan Johansson, piano, och Svend Asmussen, fiol, arrangerade melodierna tillsammans. Till ovanligheterna hör Svends oktavfiol som han använde på Bara en flicka och Jag har också haft en mor. Svend visar på denna skiva varför han anses vara en av de mest framstående jazzviolinisterna någonsin -- en legend som fyllde 80 år den 28:e februari, 1996. Idén till Jazz på ungerska kom till under en turné i sydost-asien, 1967, då Jan och Svend spelade offentligt tillsammans för första gången. Denna skiva spelades in i Stockholm den 10/4, 1968. Tekniker var Olle Swembel.

On "In Pleno"

Första stycket kallas här Plenum men det är faktiskt Blues for Lange i en annorlunda version. Den komponerades till dåtidens handelsminister Gunnar Lange, som hade bestämt att bensinen skulle ransoneras i Sverige. Detta innebar vid ett tillfälle att Jan och medmusikanterna var tvungna att beställa en taxi från Norrköping till Linköping och sedan låta den bogsera turnébilen tillbaks till Norrköping igen för att de redan använt sin bensinranson. Sommar adjö är komponerad av Georg Riedel någon gång på 50-talet. Georg visade redan tidigt att han skulle bli en av Sveriges mest framstående kompositörer. Parang chant komponerades av percussionisten Rupert Clemendore. Denna dans kommer från Ruperts hemtrakter Västindien. Där kunde en parang dansas och sjungas en hel natt. En ceremoniell dans av rituell karaktär -- woodoo, svart magi, myter. Låten komponerades tio minuter innan den spelades in. I Mitt piano spelar Jan Johansson tre tagningar med enbart piano. De ligger i höger, i vänster och mellan högtalarna -- stereotekniken var ny på den tiden. I stycket Musik, som vid inspelningstillfället kallades "knights around the square table" av musikerna, experimenterar samtliga musiker utom Rupert i tre tagningar var, och bildar ett 12-mannaband. Una muy bonita är en Ornette Coleman-komposition. Coleman är kanske en av de mest kända avantgard-musikerna i världen. Fem går i 5/4-dels takt. En för Jan ganska stiltypisk komposition från denna tid. Joshua fit the battle of Jericho och If my complaints är folklåtar som tolkats och arrangerats av Jan. If my complaints är en engelsk melodi från 1500-talet. Denna skiva spelades in vid två olika tillfällen, den 6/5-64 och 5/6-64 och även dessa gånger var Olle Swembel ljudtekniker.

Hungarian folk songs performed together with violinist Svend Asmussen. The record in Pleno is a more straight jazz effort. 2 LPs on one CD. (74 minutes)

Jan Johansson & BA Wallin - Barnvisor

album image
(HECD-017)

About HECD-017

Barnvisor

Denna CD innehåller alla de klassiska svenska barnvisorna. Den stämningsfulla inspelningen med Jan Johansson och Bengt-Arne Wallins arrangemang av de 29 melodierna gjordes 1965. Där ingår bland andra Imse vimse spindel, Byssan lull och Trollmors vaggsång. Halva skivan har tidigare funnits utgiven på vinyl-LP. Nu har mer material från samma tidpunkt tagits fram ur Sveriges Radios arkiv, och speltiden fördubblats. Det är frågan om lite djärvare jazz-versioner av samma visor som på den första halvan. Hela den svenska jazzeliten medverkade som t ex Rolf Ericson, Sahib Shihab, Egil Johansen, Jan Johansson, Rune Gustafsson, Gerorg Riedel, Arne Domnérus, Lennart Åberg och Jan Allan. En upplevelse för både barn och vuxna, med andra ord. Ljudet är digitalt ommastrat för CD-utgivningen. Skivan har hört till en av de mer efterfrågade inspelningarna med Jan Johansson, den har spelats mycket i radio genom alla år. Nu finns den alltså igen. På CD, med kristallklart ljud. En fin aspekt med denna skiva är att barn får bekanta sig med jazzen genom de barnvisor som de redan känner till. Denna fina konstart kommer förhoppningsvis att föras vidare en generation ytterligare.

Om visorna


1. Skatan sitter på kyrketorn (Byssan lull) 1:23 (Trad. arr: Jan Johansson) Heptagon Publishing

2. Imse vimse spindel 0:56 (Trad. arr: Bengt-Arne Wallin) Manus

3. Poliskonstapeln 1:08 (Nils-Henrik Nyström/Stina Nyström) Gleerups Förlag AB


Arrangör: Bengt-Arne Wallin

4. Nej, se det snöar 1:00 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson

5. Har du sett min lilla katt 0:56 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson

6. Små grodorna 0:55 (Trad. arr: Jan Johansson) Heptagon Publishing
Arrangör: Jan Johansson

7. Tre små gummor 1:07 (Trad. Arr: Jan Johansson) Heptagon Publishing
Arrangör: Jan Johansson

8. Prästens lilla kråka 1:21 (Trad. arr: Jan Johansson) Heptagon Publishing

9. Har du sett Herr Kantarell 1:47 (Herman Palm) Abraham Lundquist AB Musikförlag
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

10. Det var så roligt jag måste skratta (det kom en triangulär
mansperson in i rummet) 0:35 (Knut Brodin) Westin & CO Musik AB
Arrangör: Jan Johansson

11. Den vresige Lasse 0:58 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

12. Tomtegubben som hade snuva 0:56 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson

13. Långt bort i skogen 1:23 (Trad. arr: Bengt-Arne Wallin) Manus

14. Små små fågelungar sova i sitt bo 1:08 (Åke Nygren) Manus
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

15. Arbetsbyte 1:07 (Allan Jerbo) Elkan & Schildknecht E. Carelius AB
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

16. Kungens lilla piga 1:40 (Anna-Lisa Frykman) Elkan & Schildknecht E. Carelius AB
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

17. Om ja' fick fem öre 0:57 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson

18. Landsvägstrall (Nu så glada gå vi alla) 1:35
(David Hellström) Abraham Lundquist AB Musikförlag
Arrangör: Jan Johansson

19. När jag gick ut på vandringsstråt 1:15 (Bertil Wallin) Manus
Arrangör: Bengt-Arne Wallin
Sång: Nicci Wallin

20. Ett gammalt fult och elakt troll 1:04 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Bengt-Arne Wallin

21. Nu reser Pelle Sjöskum 0:55 (Sven Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson

22. Trollmors vaggsång 2:00 (Margit Holmberg) Westin & CO Musik AB
Arrangör: Jan Johansson

23. Nu reser Pelle Sjöskum 5:26 (Sven Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson
Solon: Rolf Ericson, plunger-sordinerad trumpet. Jan Johansson, Hammond.

24. Tre små gummor 4:17 (Trad. Arr: Jan Johansson) Heptagon Publishing
Solon: Arne Domnérus, altsax. Georg Riedel, bas. Lennart Åberg,
tenorsax. Arne Domnérus (igen), altsax. Egil Johansen, sång.

25. Har du sett Herr Kantarell 10:22 (Herman Palm) ABR Lunquist AB Musikförlag
Arrangör: Bengt-Arne Wallin
Solon: Olle Holmquist, tuba. Rune Gustafsson, gitarr. Jan Allan, trumpet.

26. Poliskonstapeln 3:27 (Nils-Henrik Nyström/Stina Nyström) Gleerups Förlag AB
Arrangör: Bengt-Arne Wallin
Solon: Egil Johansen, visselpipa. Sahib Shihab,
barytonsax. Rune Gustafsson, sång och banjo.

27. Tomtegubben som hade snuva 3:20 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson
Solon: Rune Gustafsson, gitarr. Arne Domnérus, altsax.

28. Nu så glada gå vi alla 3:30 (David Hellström) Abraham Lundquist AB Musikförlag
Arrangör: Jan Johansson
Solo: Jan Johansson, Hammond.

29. Nej, se det snöar 2:42 (Felix Körling) Körlings Förlag AB
Arrangör: Jan Johansson
Solon: Lennart Åberg, tenorsax. Egil Johansen, vrål. Jan Johansson, dragspel.Children's songs, tastefully arranged for big band and chamber orchestra. Also included are "grown up" big band versions of some of the songs -- versions that weren't released on the original LP. Features the cream of the crop of Sweden's very vivid Jazz scene in the 60s, (Arne Domnérus and Sahib Shihab to mention two). (60 minutes)

Jan Johansson - Blues

album image
(HECD-018)

A collection of masterful interpretations of blues and jazz standards. Yet another solid record worth many listens. Like all of the CDs here, most of Sweden's Jazz elite at the time were involved. One of Heptagon's best sellers. Features Ingvar Callmer, Gunnar Johnson, Georg Riedel, Egil Johansen, Rune Gustafsson, Sabu Martinez. (65 minutes)