home   jazz   rock   buy   köp   køb   kjøp   osta   email   artists   links 

Jan Johansson Bio

Jan Johansson was born on the 16th of September 1931 in Söderhamn, Sweden, and began to play the piano at age 11.

He moved to Gothenburg, Sweden to study electro engineering. It was during this period he met Stan Getz, who was living in Copenhagen, Denmark at the time. It didn't take long until Jan had to end his studies to move to Copenhagen to play with Getz. Jan played with a lot of different American jazz greats, and was the first European ever to join "Jazz at the Philharmonic". In 1957 he married his wife Else.

In 1961-68 he lived in Stockholm, where he was very productive. He recorded about 20 records under his own name, wrote music for the Swedish Radio and TV (the Pippi Longstocking theme music, for example) and had two sons, Jens and Anders who both have become world wide known musicians themselves. Some of the more famous records are: Jazz på svenska ("Jazz in Swedish"), which has sold platinum many times over, Jazz på ryska ("Jazz in Russian"), Musik genom fyra sekler ("Music through four centuries"), 8 bitar Johansson ("8 pieces Johansson") and Innertrio. But there are also a great deal of records which are not quite as famous, even though they contain great music, such as Rörelser ("Movements"), In pleno, Jazz på ungerska ("Jazz in Hungarian"), Mobil, Mäster Johansgatan 12, Barnkammarmusik ("Nursery music"), 300.000, M, På skiva med Jan Johansson ("In session with Jan Johansson"), Jan Johansson spelar musik på sitt eget vis ("Jan Johansson goes his own way"), Den korta fristen ("The short respite") and Live in Tallinn. Jan was honoured with a lot of gold records, Grammies and other awards.

On November 9th 1968 Jan Johansson was killed in a car crash on his way to a church concert in Jönköping, Sweden. After all these years since his death he is still the best selling and most well respected jazz piano player in Scandinavia.

Om Jan Johansson

Jan Johansson föddes den sextonde september 1931 i Söderhamn och började spela piano vid 11 års ålder. I början av 50-talet flyttade han till Göteborg för att studera till civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola. Under göteborgstiden spelade han med bl a Gunnar Johnssons kvintett. Han avbröt studierna när han nästan var klar, för att kunna ägna sig åt musiken på heltid.

I slutet av 50-talet flyttade han till Köpenhamn, och spelade med Stan Getz, Oscar Pettiford m fl, och var som förste europé medlem i det legendariska Jazz at the Philharmonic.

1957 gifte han sig, och de fick så småningom två söner, Anders (-62) och Jens (-63). 1961 började han samarbeta med bl a Georg Riedel, Arne Domnérus, Bosse Broberg, Egil Johansen, och Rune Gustafsson. 1962 flyttade han till Stockholm, och turnerade flitigt i såväl öst som väst. Han gjorde många inspelningar under eget namn. Till de mer kända hör Jazz på svenska, Jazz på ryska, 8 bitar Johansson, Innertrio och Musik genom fyra sekler. Han spelade även in mycket fin musik på skivor som inte är lika allmänt kända: Rörelser, In pleno, Jazz på ungerska, Mobil, Den korta fristen, samt de postumt utgivna 300.000, M, På skiva med Jan Johansson och Jan Johansson spelar musik på sitt eget vis är några. Han begränsade sig inte till jazzsättningar, utan komponerade även för symfoniorkester, för kör och för elektroniska instrument. Han specialskrev musik för Sveriges Radio och TV, och filmmusik, som den världsberömda musiken till Pippi Långstrump, t ex. Jan tilldelades Orkesterjournalens Gyllene Skiva för bästa jazzskiva två gånger, 1960 och 1961, och en uppsjö av andra utmärkelser, grammisar och guldskivor.

När han omkom i en bilolycka den nionde november 1968, var han i ett mycket produktivt skede. Veckan efter hans död skulle Jans av den Europeiska Radiounionen beställda verk Minnen av Sverige uppföras vid en direktsänd konsert. Verket framfördes trots att det bara var till hälften färdigställt...

Heptagon Records • Box 44 • SE-231 08 Anderslöv • Sweden
Phone +46 410 20029 • Fax +46 401 61325 • Email staff@heptagon.se